Hoe werkt een remedial teacher?

Kennismakingsgesprek:
Wanneer u contact met mij opneemt, maak ik met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek probeer ik uw hulpvraag zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Wanneer we samen in het kennismakingsgesprek alles besproken hebben, beslis ik samen met u of ik uw kind de juiste hulp kan bieden. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Onderzoek:
Wanneer er nog geen didactisch onderzoek heeft plaatsgevonden, kan er een didactisch onderzoek plaatsvinden door mij indien dit nodig is. Vanuit deze gegevens stel ik een handelingsplan op. Er wordt een plan opgesteld, waarin de problematiek wordt beschreven, wat de doelstellingen zijn, wat de beste aanpak is voor uw kind en wanneer de evaluatie plaatsvindt.

Begeleiding:
Wanneer het didactisch onderzoek geweest is en een handelingsplan opgesteld is, ga ik met uw kind aan de slag. De begeleiding vindt wekelijks plaats. In overleg kan uiteraard iets anders afgesproken worden. Tijdens deze behandelingen wordt in eerste instantie gewerkt aan de leerproblematiek van uw kind. Daarnaast leert uw kind beter om te gaan met de problematiek en de manier waarop deze opgelost kan worden. Positieve benadering speelt hierbij een belangrijke rol. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school. Daarnaast zorgt een goede afstemming met school voor een beter effect.

Evaluatie:
Er is regelmatig overleg met alle betrokkenen rondom uw kind. Gemiddeld vindt evaluatie plaats na ongeveer tien tot twaalf weken. Blijkt na overleg met alle betrokkenen dat de leerdoelen van uw kind bijgesteld moeten worden, zal dit direct tijdens de begeleiding aangepast worden. Wanneer de begeleiding stopt, zal (indien gewenst) een verslag worden geschreven waarin wordt beschreven wat gedaan is en wat behaald is.