Voor wie werkt een remedial teacher?

Voor kind en ouders:
Wanneer ouders het vermoeden hebben dat hun kind een didactische achterstand heeft op school, kunnen ze mij om hulp vragen. De begeleiding vindt voornamelijk plaats voor kinderen van de basisschool maar in overleg wordt ook hulp geboden aan middelbare scholieren. 

Voor scholen:
De remedial teacher kan ook door een basisschool worden ingezet om kinderen met een arrangement zo goed mogelijk te begeleiden op school. Ik kom dan graag naar school om de begeleiding daar te laten plaatsvinden. Uiteraard kan in overleg anders besloten worden. Indien ouders hier om vragen, kan de remedial teacher aanwezig zijn bij overleg over hun kind.