De begeleiding kan ingezet worden op:

• lezen 
– technisch lezen
– begrijpend lezen
• rekenen
• spelling

– woordspelling
– werkwoordspelling

Ook kan hulp geboden worden aan middelbare scholieren. In overleg met de ouder(s) zal afgestemd worden waar de begeleiding op ingezet zal worden.