Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet gaat zoals verwacht wordt. Remedial teaching richt zich voornamelijk op kinderen die problemen hebben met spelling,rekenen, (begrijpend) lezen, en/of fijne motoriek. Naast het didactische gedeelte is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de kinderen. Tevens is het belangrijk om de kinderen het gevoel te geven “ik kan het nu zelf”.